Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU BLUZY.PL obowiązujący od 1 stycznia 2021.

 

1.              Postanowienia ogólne BLUZY.PL

 

 

1.Sklep internetowy BLUZY.PL prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Platforma BLUZY.PL stanowi własność Administratora. Administratorem sklepu, jak i produkcją sprzedawanej w sklepie odzieży jest firma BLUZY.PL Liam Kwok z siedzibą przy ul. Giżyckiej 5B 05-400  Otwock, o numerze NIP -952-219-89-45, REGON: 384165752.
 2. Sklep internetowy PL sprzedaje towar zaprojektowany przez swoich Partnerów, którzy są właścicielami projektów odzieży jak ich zdobień na nich wykonanych. Rola administratora BLUZY.PL jest udostępnienie kanału sprzedaży jak i produkcji towaru zleconego przez Partnera. Rolę Partnera (właściciela marki) jest projektowanie wyrobu jego kroju jak i zdobień, które są zlecane do produkcji Administratorowi sklepu.
 3. Administrator sklepu BLUZY.PL gwarantuje, iż cały towar sprzedawany w sklepie jest produkowany w Polsce z materiałów zakupionych od polskich producentów.
 4. Administrator sklepu BLUZY.PL bierze odpowiedzialność za jakość sprzedawanej w sklepie internetowym odzieży, jak i wykonanych na niej zdobień.                        
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu BLUZY.PL oraz określa on zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 6. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 7. Informacje o towarach w Sklepie BLUZY.PL. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu i zawierania umowy sprzedaży Towarów

 

 1. Sklep BLUZY.PL umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a firmą BLUZY.PL Liam Kwok z siedzibą w Otwocku.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 5. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
 6. a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 7. b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 8. c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 9. d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
 10. e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W szczególności Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta. 
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wysłania zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. 
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie BLUZY.PL Liam Kwok co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem. 
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. 
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz firmą BLUZY.PL Liam Kwok umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy: a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

 1. Formy płatności

 

 1. W przypadku zamówienia z dostawą Klient może wybrać następujące formy płatności:

-  przelew bankowy, przelew elektroniczny, przelew w systemie płatności internetowych, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia paragonu lub faktury vat)               

 1. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie. 

 

 1. Dostawa i odbiór Towarów

 

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
 2. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone w osobnych przesyłkach.
 3. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

  2.1.  wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta. 

  2.2. odbiór osobisty w siedzibie firmy przy ul. Giżyckiej 5b w Otwocku, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 5. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 2.1 powyżej, może nastąpić w drodze przesyłki kurierskiej;
 6. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość odstąpienie od umowy, pod warunkiem, że towar posiada wszelkie metki i nie posiada śladów użytkowania.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Administratora (Bluzy.pl Liam Kwok z siedzibą w Warszawie, e-mail:  INFO@BLUZY.PL) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia   (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi środki pieniążek w wysokości zamówionego towaru (bez koszyków przesyłki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy. 
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać zwracany towar na adres Sprzedawcy: BLUZY.PL Liam Kwok, Giżycka 5b 05-400 Otwock, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki) towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 12. a)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 13. b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 14. c)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 • Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

Reklamację można złożyć drogą kurierską, listem poleconym lub inną formą przesyłki poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady na adres: BLUZY.PL Liam Kwok, ul. Giżycka 5b 05-400 Otwock z dopiskiem: „Reklamacja”. lun skorzystać z "FORMULAZA ZWROTU"

 1. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 3. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w butiku – w przypadku odbioru w towaru w butiku) tzw. protokół szkody. 

 

9 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez BLUZY.PL Liam Kwok ul. Giżycka 5b 05-400 Otwock, realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep BLUZY.PL
 2. Administratorem tych danych jest: BLUZY.PL Liam Kwok ul. Giżycka 5b 05-400 Otwock.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

10 Informacje dotyczące świadczenia usługi

 

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi:
 2. a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 3. b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
 4. c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 5. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
 6. a) Dostęp do sieci Internet,
 7. b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
 8. c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 9. BLUZY.PL Liam Kwok informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

11 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu BLUZY.PL

 

 • Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

13 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.  
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Administrator BLUZY.PL Liam Kwok nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 7. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl